Hoạt động khoa học

Điều tra khai quật

Khai quật khảo cổ di chỉ Gò Cây Me năm 2018
Khai quật khảo cổ di chỉ Gò Cây Me năm 2018
Những phát hiện từ cuộc khai quật khảo cổ tại di chỉ Gò Cây Me (xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn) do Viện Nghiên cứu Kinh thành (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Bảo tàng Tổng hợp Bình Ðịnh tổ chức, đã giúp các nhà khoa học có thêm nhiều cứ liệu mới về gốm cổ Champa Bình Ðịnh.

Tọa đàm - Hội thảo khoa học

Hội thảo Quốc tế Gốm cổ Bình Định
Hội thảo Quốc tế Gốm cổ Bình Định
Để góp phần nghiên cứu làm rõ về lịch sử đồ gốm Bình Định và vai trò của nó trong lịch sử giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Champa với Đại Việt, giữa Champa với các nước quốc đảo trong khu vực Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã đưa ra sáng kiến tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về gốm Bình Định tại Bình Định

Trao đổi - Hợp tác

PGS.TS BÙI MINH TRÍ THAM DỰ HỘI THẢO TẠI TRUNG QUỐC THÁNG 10/2018
PGS.TS BÙI MINH TRÍ THAM DỰ HỘI THẢO TẠI TRUNG QUỐC THÁNG 10/2018
Nhận lời mời của GS.Ngưu Nhuận Châu, Đại học Nhân dân Trung Quốc, PGS.TS Bùi Minh Trí đã tham gia và trình bày tham luận tại “Hội thảo quốc tế về thành cổ Ye và nghiên cứu hệ thống kinh đô cổ ở Đông Á” được tổ chức bởi Khoa Lịch sử, Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc từ  ngày 13 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018 tại Yiquan Lake resort, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Tin tức - Sự kiện

Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2019”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc
Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2019”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc
Sáng ngày 07/01/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2019” do PGS.TS. Bùi Minh Trí làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Kinh Thành là cơ quan chủ trì, đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Hoạt động
bảo tồn - bảo tàng

Một trong những định hướng phát triển của Viện Nghiên cứu Kinh thành là kết hợp nghiên cứu khoa học cơ bản với nghiên cứu bảo tồn, bảo tàng và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo tồn, bảo tàng, trưng bày quảng bá giá trị di sản văn hóa dân tộc, nghiên cứu phục dựng di vật và hình thái kiến trúc cổ Việt Nam bằng công nghệ hiện đại. Đồng thời, Viện cũng thực hiện công tác tư vấn, lập và thẩm định các chương trình, dự án về khai quật, chỉnh lý, nghiên cứu khảo cổ học và về qui hoạch bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; tư vấn giám định niên đại, nguồn gốc các loại hình di vật khảo cổ học lịch sử.
Xem thêm
Giới thiệu

Viện nghiên cứu
Kinh Thành

Từ thực tiễn trong tổ chức khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau gần 10 năm thực hiện (2002-2011), đặc biệt trước yêu cầu cấp thiết của ngành khảo cổ đô thị ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển chung của ngành khoa học xã hội Việt Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2011, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chính thức thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành trên cơ sở nền tảng Ban Chủ nhiệm Dự án Hoàng thành Thăng Long.
Viện Nghiên cứu Kinh thành tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; có chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về kinh thành cổ Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho chiến lược qui hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam; tham gia đào đạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghiên cứu kinh thành và bảo tàng, bảo tồn di sản kinh thành cổ Việt Nam.
Giới thiệu

Thư viện

Thư viện của Viện Nghiên cứu Kinh thành tiếp nhận và xử lý lập hồ sơ tư liệu ảnh, bản vẽ; Lưu giữ, bảo quản tài liệu khoa học và các loại hồ sơ tư liệu khác liên quan; Lưu chiểu các tài liệu, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo do Viện công bố; luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ Viện, của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động của Viện và tổ chức biên dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

 

Xem tất cả
test 2
Album 1
test
Tọa đàm Khoa học Quốc tế 2013-2014
Hội thảo Khoa học Quốc tế tại Bình Định, năm 2017.
Lễ công bố thành lập Viện Nghiên cứu Kinh thành
Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành
Khai quật Khảo cổ học di tích Pù Lườn Xe, Yên Bái, 2016.
Khai quật khảo cổ học di chỉ Gò Cây Me, Bình Định, 2017-2018.
Khai quật Khảo cổ học di tích Thành Cha, Bình Định, năm 2015.
Khai quật Khảo cổ học di chỉ Động Lỗ Ngồi, Nghệ An, năm 2015.
Khai quật khảo cổ học di chỉ đồ sành Trương Cửu, Bình Định, năm 2014.
Khai quật Khảo cổ học di tích  Hành Cung Lỗ Giang, Thái Bình, năm 2014 – 2015.
Khai quật Khảo cổ học do chỉ sản xuất đồ sành Quả Cảm, Bắc Ninh, năm 2014.
Hình ảnh Khai quật di chỉ gốm sứ Chu Đậu
Hình ảnh Dự án Chỉnh Lý
Hình ảnh trưng bày Bảo tàng khảo cổ học  dưới lòng đất nhà Quốc hội