/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Bài viết học thuật

Khai quật di chỉ khảo cổ học Lý - Trần 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Khai quật di chỉ khảo cổ học Lý - Trần 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Tác giả: PGS.TS. Bùi Minh Trí
TS. Hà Văn Cẩn
Phạm Như Hồ
Nguyễn Văn Đoàn
Nguyễn Thị Dơn
Đào thăm dò khảo cổ học khu văn miếu (Hà Nội)

Đào thăm dò khảo cổ học khu văn miếu (Hà Nội)

Tác giả: PGS.TS. Bùi Minh Trí
TS. Hà Văn Cẩn
Cửu đình Huế - Kỹ thuật và nhận thức

Cửu đình Huế - Kỹ thuật và nhận thức

Tác giả: PGS.TS. Bùi Minh Trí
Chu Quang Trứ