Page 8 - @IICS 2019 - Vien Nghien cuu Kinh thanh
P. 8

Mỗi cán bộ, đảng viên
                                        phải là người lãnh đạo,
                                        người đầy tớ thật trung
                                        thành của nhân dân.

                                        HỒ CHÍ MINH


          8 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13