/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Các đối tác

Trung tâm Khảo cổ học Angkor của Đại học Sydney tại Siem Reap

Trung tâm Khảo cổ học Angkor của Đại học Sydney tại Siem Reap

04/02/2020
Là cơ quan đã tiến hành Dự án Greater Angkor Project trong 15 năm nay, áp dụng công nghệ viễn thám Lidar trong nghiên cứu khảo cổ học tại Angkor và có đội ngũ chuyên gia khảo cổ học hùng hậu.
Viện Khảo cổ học phòng ngừa quốc gia Pháp

Viện Khảo cổ học phòng ngừa quốc gia Pháp

04/02/2020
INRAP là cơ quan chuyên về khảo cổ học lớn nhất của Pháp với khoảng 2000 nhà khảo cổ học đang làm việc trong và ngoài lãnh thổ nước Pháp.
HỘI GỐM SỨ PHƯƠNG ĐÔNG CẢNH ĐỨC TRẤN - TRUNG QUỐC

HỘI GỐM SỨ PHƯƠNG ĐÔNG CẢNH ĐỨC TRẤN - TRUNG QUỐC

23/04/2020
Hội nghiên cứu gốm sứ cổ phương Đông thành phố Cảnh Đức Trấn là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận và học thuật về gốm cổ phương Đông. Hội có sự tham gia của  các học giả xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ học gốm sứ, gốm sứ bảo tàng, khoa học kỹ thuật gốm sứ, các nhà sưu tập và các nghệ nhân sản xuất gốm sứ.