/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Trung tâm Khảo cổ học Angkor của Đại học Sydney tại Siem Reap

04/02/2020
Là cơ quan đã tiến hành Dự án Greater Angkor Project trong 15 năm nay, áp dụng công nghệ viễn thám Lidar trong nghiên cứu khảo cổ học tại Angkor và có đội ngũ chuyên gia khảo cổ học hùng hậu.
Trong tháng 12-2018, Đoàn cán bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành đã đến thăm và làm việc chính thức tại Trung tâm Khảo cổ học Angkor của Đại học Sydney tại Siem Reap và trao đổi về các khả năng hợp tác giữa hai cơ quan trong những năm sắp tới. 
Trong tháng 3-2019, TS David Brotherson – Phó Giám đốc trung tâm đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Viện nghiên cứu Kinh thành và hai bên tiếp tục trao đổi về các kế hoạch hợp tác trong những năm sắp tới.
Một số khả năng hợp tác nghiên cứu trong thời gian sắp tới, bao gồm:
-Dự án nghiên cứu chung về Mối liên hệ giữa Vijaya (Champa) với Angkor;
-Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ Lidar trong nghiên cứu các khu di tích khảo cổ học tại Việt Nam như Thăng Long, Hoa Lư, Bình Định và Mỹ Sơn.
-Chương trình trao đổi học giả giữa hai cơ quan: Trung tâm Sydney mời các nhà nghiên cứu của Viện NCKT sang nghiên cứu tại Angkor và Sydney; Các nhà khảo cổ của trung tâm Sydney trao đổi nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh thành.

HÌNH ẢNH TS DAVE BROTHERSON THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KINH THÀNH


Bình luận:()

Các tin khác

Viện Khảo cổ học phòng ngừa quốc gia Pháp

Viện Khảo cổ học phòng ngừa quốc gia Pháp

04/02/2020
INRAP là cơ quan chuyên về khảo cổ học lớn nhất của Pháp với khoảng 2000 nhà khảo cổ học đang làm việc trong và ngoài ...
HỘI GỐM SỨ PHƯƠNG ĐÔNG CẢNH ĐỨC TRẤN - TRUNG QUỐC

HỘI GỐM SỨ PHƯƠNG ĐÔNG CẢNH ĐỨC TRẤN - TRUNG QUỐC

23/04/2020
Hội nghiên cứu gốm sứ cổ phương Đông thành phố Cảnh Đức Trấn là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận và học thuật về ...