/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Viện Khảo cổ học phòng ngừa quốc gia Pháp

04/02/2020
INRAP là cơ quan chuyên về khảo cổ học lớn nhất của Pháp với khoảng 2000 nhà khảo cổ học đang làm việc trong và ngoài lãnh thổ nước Pháp.
Đây là cơ quan chuyên trách về các vấn đề khảo cổ học đô thị, đặc biệt là các dự án khảo cổ học phòng ngừa (khai quật khảo cổ học trước khi xây dựng các công trình kiến trúc lớn trong tại các thành phố). Hai Viện chia sẻ nhiều tương đồng về chức năng, nhiệm vụ và tầm nhìn về khảo cổ học đô thị.
Trong năm 2017, đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu Kinh thành đã có chuyến thăm chính thức INRAP lần đầu tiên để đặt mối quan hệ bước đầu. Giữa năm 2018, một phái đoàn của INRAP đã viếng thăm Viện Nghiên cứu Kinh thành để trao đổi chi tiết về các nội dung hợp tác giữa hai Viện trong lĩnh vực khảo cổ học và soạn thảo Thỏa thuận khung về việc hợp tác chính thức. Trong chuyến thăm chính thức của PGS.TS.Bùi Minh Trí tới INRAP vào cuối năm 2018, hai bên tiến hành ký kết chính thức văn bản thỏa thuận hợp tác, trao đổi nghiên cứu khảo cổ học giữa hai bên. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với INRAP là một trong những bước đi trong chiến lược phát triển hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực của Viện Nghiên cứu Kinh thành.

Bình luận:()

Các tin khác

Trung tâm Khảo cổ học Angkor của Đại học Sydney tại Siem Reap

Trung tâm Khảo cổ học Angkor của Đại học Sydney tại Siem Reap

04/02/2020
Là cơ quan đã tiến hành Dự án Greater Angkor Project trong 15 năm nay, áp dụng công nghệ viễn thám Lidar trong nghiên cứu khảo ...
HỘI GỐM SỨ PHƯƠNG ĐÔNG CẢNH ĐỨC TRẤN - TRUNG QUỐC

HỘI GỐM SỨ PHƯƠNG ĐÔNG CẢNH ĐỨC TRẤN - TRUNG QUỐC

23/04/2020
Hội nghiên cứu gốm sứ cổ phương Đông thành phố Cảnh Đức Trấn là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận và học thuật về ...