/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Công trình nghiên cứu

Đồ đun nấu thời Đinh - Tiền Lê khu di tích Hoàng thành Thăng Long KTCVN2021

Đồ đun nấu thời Đinh - Tiền Lê khu di tích Hoàng thành Thăng Long KTCVN2021

Tác giả: ThS. Đặng Thị Khương
CN. Cao Thị Huyền
Đồ gốm men trắng thời Lý trong Hoàng cung Thăng Long - Kết quả nghiên cứu năm 2019-2020 KTCVN2021

Đồ gốm men trắng thời Lý trong Hoàng cung Thăng Long - Kết quả nghiên cứu năm 2019-2020 KTCVN2021

Tác giả: ThS. Phạm Thi Oanh
ThS. Nguyễn Thị Hồng Lê
Đỗ Trường Giang
Lê Thị Yên
Đất Long Hưng thời Trần KTCVN2020

Đất Long Hưng thời Trần KTCVN2020

Tác giả: Đinh Khắc Tuấn