/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Công trình nghiên cứu

Đất Long Hưng thời Trần KTCVN2020

Đất Long Hưng thời Trần KTCVN2020

Tác giả: Đinh Khắc Tuấn
Hành cung Lỗ Giang - kết quả khai quật năm 2016 -2017 KTCVN2020

Hành cung Lỗ Giang - kết quả khai quật năm 2016 -2017 KTCVN2020

Tác giả: CN. Lê Đình Ngọc
Hoàng Xuân Tứ
Gốm hoa lam Chu Đậu (Hải Dương) loại hình và đặc trưng KTCVN2018

Gốm hoa lam Chu Đậu (Hải Dương) loại hình và đặc trưng KTCVN2018

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Lê
ThS. Lê Thị Bính