/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Dự án Trưng bày

Dự án "Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội" (gọi tắt là Dự án Trưng bày), thuộc nhiệm vụ đặc biệt cấp Nhà nước.

Đây cũng là dự án lớn, thuộc nhiệm vụ đặc biệt cấp Nhà nước, có ý nghĩa chính trị và xã hội rất to lớn, góp phần tạo nên một hình ảnh mới, độc đáo cho tòa Nhà Quốc hội. Tòa Nhà Quốc hội sẽ hóa thân vào tiến trình lịch sử dân tộc, trở thành điểm nhấn quan trọng trong tổng thể khu di sản Hoàng thành Thăng Long; thể hiện sinh động sự tiếp nối của trung tâm quyền lực lâu đời trong dòng chảy lịch sử dân tộc; thể hiện sự tôn vinh, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đến công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa quí giá của dân tộc trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Nội dung chính của Dự án Trưng bày là nghiên cứu xây dựng nội dung khoa học, ý tưởng trưng bày, tổ chức thiết kế, thi công trưng bày một số loại hình di tích, di vật tiêu biểu, đặc sắc phát hiện được tại chính khu vực xây dựng nền Nhà Quốc hội ở dưới tầng hầm Nhà Quốc hội, phản ánh trung thực, khách quan những khám phá quan trọng của khảo cổ học dưới lòng đất khu vực xây dựng Nhà Quốc hội năm 2008-2009.

Dự án chính thức khởi động từ cuối năm 2012. Năm 2013, nội dung khoa học và ý tưởng trưng bày của Dự án được hoàn thiện. Việc tổ chức thiết kế trưng bày được nhanh chóng triển khai ngay sau đó vào năm 2014. Và, từ tháng 10 năm 2015, công tác thi công trưng bày được chính thức triển khai thực hiện.

Sau gần 5 năm tổ chức thực hiện, khu trưng bày khảo cổ học dưới 2 tầng hầm được mang tên "Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội" đã chính thức được hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của nội dung khoa học, ý tưởng trưng bày và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng của Dự án như mục tiêu đã đặt ra.

Ngày 19/5/2016, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chính thức long trọng tổ chức Lễ Báo cáo kết quả và Trưng bày "Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội" tại khu trưng bày. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Đến thời điểm này, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã hoàn thành xuất sắc nghiệm thu cấp cơ sở (Viện hàn lâm) và nghiệm thu cấp Nhà nước. Công tác chuẩn bị bàn giao đã hoàn thành, sẵn sàng bàn giao khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khu trưng bày này được đánh giá là một là "một bảo tàng thú vị và độc đáo nhất hiện nay ở nước ta", là "một trong những bảo tàng hàng đầu thế giới", "thể hiện được sự hiện đại và đẳng cấp, ngang tầm với xu hướng của thế giới về phong cách trưng bày".

Việc tổ chức thành công Dự án Trưng bày đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Viện Nghiên cứu Kinh thành và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn mà còn trong công tác trưng bày bảo tàng, công tác tuyên truyền, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Thành quả đó khẳng định công sức cống hiến nhiệt huyết của những nhà khoa học Viện Nghiên cứu Kinh thành và sự đóng góp của các chuyên gia tư vấn thiết kế quốc tế đến từ các nước Mỹ, Đức, Pháp và Australia.

Dự án 

Dự án "Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội"

30/01/2020
Đây cũng là dự án lớn, thuộc nhiệm vụ đặc biệt cấp Nhà nước, có ý nghĩa chính trị và xã hội rất to lớn, góp phần tạo nên một hình ...