/uploaded/Untitled-1.jpg

Hình ảnh hoạt động

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả:
Ngày xuất bản: 29/06/2020

Với kết quả thành công của Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh Thành sẽ thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các album khác

Tìm kiếm theo chủ đề
Tìm kiếm
Bảo tàng 3d