/uploaded/Untitled-1.jpg

Hình ảnh hoạt động

Khai quật Khảo cổ học di chỉ Động Lỗ Ngồi, Nghệ An, năm 2015.

Tác giả:
Ngày xuất bản: 31/01/2020

Các album khác

Tìm kiếm theo chủ đề
Tìm kiếm
Bảo tàng 3d