/uploaded/Untitled-1.jpg

Hình ảnh hoạt động

Khai quật Khảo cổ học do chỉ sản xuất đồ sành Quả Cảm, Bắc Ninh, năm 2014.

Tác giả:
Ngày xuất bản: 31/01/2020
Khai quật Khảo cổ học do chỉ sản xuất đồ sành Quả Cảm, Bắc Ninh, năm 2014.

Các album khác

Tìm kiếm theo chủ đề
Tìm kiếm
Bảo tàng 3d