/uploaded/Untitled-1.jpg

Hình ảnh hoạt động

Khai quật Khảo cổ học di tích Hành Cung Lỗ Giang, Thái Bình, năm 2014 – 2015.

Tác giả:
Ngày xuất bản: 31/01/2020

Khai quật Khảo Cổ Học Di tích  Hành Cung Lỗ Giang -  Thái Bình năm 2014 – 2015.

Các album khác

Tìm kiếm theo chủ đề
Tìm kiếm
Bảo tàng 3d