/uploaded/Untitled-1.jpg

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh Khai quật di chỉ gốm sứ Chu Đậu

Tác giả:
Ngày xuất bản: 31/01/2020
Khai Quật khảo cổ học tại Chu Đậu - Hải Dương

Các album khác

Tìm kiếm theo chủ đề
Tìm kiếm
Bảo tàng 3d