/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ: “NHẬN DIỆN HÌNH THÁI KIẾN TRÚC CUNG ĐIỆN THỜI LÊ SƠ”

19/07/2021

Những khám phá của khảo cổ học dưới lòng đất tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long vào những năm 2002-2004 và 2008-2009 đã tìm thấy phần còn lại của những tòa nhà kiên cố thể hiện rõ qua dấu tích nền móng các công trình. Đó là dấu tích còn lại của những công trình kiến trúc cung điện, lầu gác trong Hoàng cung Thăng Long xưa, góp phần khẳng định giá trị và tầm quan trọng đặc biệt của khu di sản Hoàng thành Thăng Long. 

Dưới thời Lê sơ, Đại Việt là một quốc gia hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Các vua nhà Lê sơ đã tiến hành kiến thiết Kinh đô Thăng Long dựa trên cơ sở thành Thăng Long thời Lý, Trần nhưng xây dựng kiên cố, thành cao hào sâu và có sự ngăn cách nghiêm ngặt giữa các vòng thành. Trong Cấm thành, quần thể cung điện mới được xây dựng gồm có Kính Thiện, Vạn Thọ, Cần Chính, Tả hữu điện. Điện Kính thiên nằm chính giữa Cấm thành, là điện thiết triều, được xây dựng trên vị trí của điện Thiên An thời Trần.

Tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, bên cạnh những dấu tích kiến trúc còn tìm thấy khối lượng lớn các loại hình di vật vật liệu kiến trúc được trang trí cầu kỳ với các đồ án mang tính vương quyền và thần quyền như rồng, phượng, phản ánh trình độ công nghệ và những sắc thái rất riêng biệt của kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lê sơ. Mặc dù vậy, hình thái kiến trúc cung điện thời Lê sơ chưa đủ cơ sở khoa học để nhận diện như kiến trúc thời Lý, Trần.

Để tiếp tục trao đổi, nghiên cứu sâu hơn về hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam trong Hoàng cung Thăng Long, Viện Nghiên cứu Kinh thành tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế năm 2021 với chủ đề Nhận diện Hình thái kiến trúc cung điện thời Lê sơ.Thông qua Tọa đàm Khoa học này, Viện mong muốn sẽ là dịp trao đổi với các học giả trong  nước và quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia kiến trúc cổ Trung Quốc trong việc xác định đặc trưng, hình thái, kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật lợp mái của kiến trúc cung điện thời Lê sơ (thế kỷ 15-16).

1. Nội dung:Tọa đàm tập trung làm sáng tỏ những nội dung cơ bản sau:

- Công bố kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học, sử học về kiến trúc cung điện thời Lê sơ tại Hoàng thành Thăng Long và Lam Kinh (Thanh Hóa);

- Nhận diện hình thái bộ mái kiến trúc cung điện thời Lê sơ tại Hoàng cung Thăng Long dưới ánh sáng tư liệu của khảo cổ học;

- Nhận diện kỹ thuật xây dựng và hình thái kiến trúc cung điện thời Lê sơ qua tư liệu khảo cổ học, sử học và qua nghiên cứu so sánh với kiến trúc cung điện cổ ở Châu Á;

2. Thời gian:Tọa đàm dự kiến tổ chức vào ngày 15/10/2021.

3. Địa điểm:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4.Hình thức tổ chức: Trực tuyến – Online (đối với các học giả quốc tế và các tỉnh phía Nam)

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời…………………………………..gửi Tên bài Tóm tắt báo cáo (400 từ) trước ngày 5/8/2021Báo cáo toàn văn (khoảng 10-15 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13) trước ngày 01/10/2021 cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: Alexgiangvn@gmail.com.

Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng Thông tin - Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Địa chỉ:Số 6 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0902 160048 (Đỗ Trường Giang)

Trân trọng cm ơn.

 

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Bùi Minh Trí

Bình luận:()

Các tin khác

Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

12/08/2021
Để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh ...

IICS2021 CONFERENCE - CALL FOR PAPERS: IDENTIFYING THE MORPHOLOGY OF PALATIAL ARCHITECTURE IN THE LE SO PERIOD (15TH-16TH CENTURIES)

19/07/2021
The archaeological discoveries at Thăng Long Imperial citadel site in the years 2002-2004 and 2008-2009 have found traces of the foundations of the many palatial buildings. ...
IICS2021 CONFERENCE - CALL FOR PAPERS: IMPERIAL CERAMICS IN THĂNG LONG ROYAL PALACE

IICS2021 CONFERENCE - CALL FOR PAPERS: IMPERIAL CERAMICS IN THĂNG LONG ROYAL PALACE

19/07/2021
The Imperial Citadel of Thăng Long has discovered a tremendous amount of Vietnamese porcelain through the Đại La, Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung ...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ  “GỐM NGỰ DỤNG HOÀNG CUNG THĂNG LONG”

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ “GỐM NGỰ DỤNG HOÀNG CUNG THĂNG LONG”

19/07/2021
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã phát hiện được số lượng rất lớn đồ sứ Việt Nam với tổng số ... trải qua các ...