/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Hợp tác bảo tồn với Vùng Wallonie-Bruxelles của Vương quốc Bỉ

30/01/2020
Hợp tác với Vùng Wallonie-Bruxelles của Bỉ
- Tên Dự án: “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long” (Gọi tắt là Dự án B1)
- Đơn vị chủ trì: thông qua sự trung gian và hỗ trợ tài chính của WBI (Wallonie Bruxelles International) từ năm 2009
- Đơn vị phối hợp: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và SPW (Wallonie Service Public)
- Các nội dung của Dự án đã thực hiện được như sau:
+ Hỗ trợ đào tạo nhân lực về bảo tồn di tích, bảo quản di vật cho Ban Chủ nhiệm Dự án Hoàng thành Thăng Long (nay là Viện Nghiên cứu Kinh thành);
+ Cử các chuyên gia sang làm việc và giúp đỡ việc lắp đặt các thiết bị quan trắc nhằm phục vụ công tác bảo tồn di tích; thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường tới việc bảo tồn di tích, đề xuất phương án bảo tồn di tích.
+ Đào tạo nhân lực về nghiên cứu phục dựng di tích bằng công nghệ 3D;
+ Cử chuyên gia hỗ trợ thiết kế mô hình bảo tàng cho khu khảo cổ Ba Đình.


Bình luận:()

Các tin khác

Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (đợt 3)

26/07/2022
Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (đợt 3)
Dự án “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”

Dự án “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”

29/04/2020
Dự án: “Bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long, Hà Nội”
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

30/01/2020
Xử lý bảo tồn, bảo quản di vật kim loại, gỗ thuộc Dự án: “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng ...