/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên

Thành viên

Ban lãnh đạo
PGS.TS Bùi Minh Trí
PGS.TS Bùi Minh Trí
Viện trưởng
PGS.TS Lại Văn Tới
PGS.TS Lại Văn Tới
Nghiên cứu viên cao cấp
Phòng Thông tin – Hợp tác quốc tế
Đỗ Trường Giang
Đỗ Trường Giang
Trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Trần Thị Tĩnh
Trần Thị Tĩnh
Thư viện viên
Phòng Tổ chức - Hành Chính
Phòng Nghiên cứu Lịch sử - Văn hóa
Ths. Nguyễn Thị Hồng Lê
Ths. Nguyễn Thị Hồng Lê
Phó trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Ths. Phạm Thị Oanh
Ths. Phạm Thị Oanh
Nghiên cứu viên
Cao Thị Huyền
Cao Thị Huyền
Nghiên cứu viên
Ths. Lê Thị Bính
Ths. Lê Thị Bính
Nghiên cứu viên
Lê Thị Yên
Lê Thị Yên
Nghiên cứu viên
Phòng Nghiên cứu Nghệ thuật - Kiến trúc
Lê Đình Ngọc
Lê Đình Ngọc
Phụ trách phòng - Nghiên cứu viên
TS. Ngô Văn Cường
TS. Ngô Văn Cường
Phó trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Bùi Hữu Ngọc
Bùi Hữu Ngọc
Nghiên cứu viên
Ths. Trương Huyền Sa
Ths. Trương Huyền Sa
Nghiên cứu viên
Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ
Phòng Khoa học Bảo tồn - Bảo tàng
Ths. Nguyễn Thị Anh Đào
Ths. Nguyễn Thị Anh Đào
Phó trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Tạp Chí Kinh thành cổ Việt Nam