/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên

Thành viên

Ban lãnh đạo
PGS.TS Bùi Minh Trí
PGS.TS Bùi Minh Trí
Viện trưởng
TS. Lê Đức Hạnh
TS. Lê Đức Hạnh
Phó Viện trưởng
PGS.TS Lại Văn Tới
PGS.TS Lại Văn Tới
Nghiên cứu viên cao cấp
Phòng Thông tin – Hợp tác quốc tế
NCS. Đỗ Trường Giang
NCS. Đỗ Trường Giang
Trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Dương Thị Thúy
Dương Thị Thúy
Phó trưởng phòng - Thư viện viên
Trần Thị Tĩnh
Trần Thị Tĩnh
Thư viện viên
Đỗ Bảo Nhi
Đỗ Bảo Nhi
Chuyên viên
Phòng Tổ chức - Hành Chính
Phòng Nghiên cứu Lịch sử - Văn hóa
Phòng Nghiên cứu Nghệ thuật - Kiến trúc
Lê Đình Ngọc
Lê Đình Ngọc
Phụ trách phòng - Nghiên cứu viên
TS. Ngô Văn Cường
TS. Ngô Văn Cường
Phó trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Bùi Hữu Ngọc
Bùi Hữu Ngọc
Nghiên cứu viên
Ths. Trương Huyền Sa
Ths. Trương Huyền Sa
Nghiên cứu viên
Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ
Hoàng Xuân Tứ
Hoàng Xuân Tứ
Trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Nguyễn Minh Thành
Nguyễn Minh Thành
Cán bộ kỹ thuật
Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà
Phó trưởng phòng - Chuyên viên
Phòng Khoa học Bảo tồn - Bảo tàng
Ths. Nguyễn Thị Anh Đào
Ths. Nguyễn Thị Anh Đào
Phó trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Nguyễn Tài Linh
Nguyễn Tài Linh
Nghiên cứu viên
Tạp Chí Kinh thành cổ Việt Nam