/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Bùi Hữu Ngọc

Bùi Hữu Ngọc

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 09/01/1990
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Dân tộc: Kinh
0915891312
buihuungoc@gmail.com