/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Bùi Thị Thúy

Bùi Thị Thúy

Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 10-12-1989
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định
Dân tộc: Kinh
0974991775
buithuy121089@gmail.com