/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Cao Thị Huyền

Cao Thị Huyền

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 29/01/1986
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
0343554069
ngochuyen29186@gmail.com