/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Đỗ Bảo Nhi

Đỗ Bảo Nhi

Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 07/02/1995
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Gia Lâm - Hà Nội
Dân tộc: Kinh