/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Đỗ Thị Hồng Nhung

Đỗ Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 04/06/1991
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội
Dân tộc: Kinh
0969452233
donhung4691@gmail.com