/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Dương Thị Thúy

Dương Thị Thúy

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Thư viện viên
Ngày sinh: 11/01/1973
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Xã Thượng Đình, Huyện Phú Binh, Tỉnh Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh
0828391558
duongthuy110173@gmail.com