/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Hoàng Xuân Tứ

Hoàng Xuân Tứ

Chức vụ: Trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 18/04/1983
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội
Dân tộc: Kinh
0984396758
hoangtu483@gmail.com