/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
KTS. Nguyễn Quang Ngọc

KTS. Nguyễn Quang Ngọc

Chức vụ: Kiến trúc sư
Ngày sinh: 22/06/1992
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
0963900166
quangngoc55kd4@gmail.com