/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Lại Hữu Đỉnh

Lại Hữu Đỉnh

Chức vụ: Kỹ sư
Ngày sinh: 16/11/1988
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Hải Long, Hải Hậu, Nam Định
Dân tộc: Kinh
0943817381
laihuudinh@gmail.com