/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
NCS. Đỗ Trường Giang

NCS. Đỗ Trường Giang

Chức vụ: Trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 06/12/1984
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Dân tộc: Kinh
0902160048
giangiseas@gmail.com