/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Nguyễn Đình Thuyết

Nguyễn Đình Thuyết

Chức vụ: Kỹ sư
Ngày sinh: 23/09/1988
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
0978703793
nguyendinhthuyet.its@gmail.com