/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Nguyễn Minh Thành

Nguyễn Minh Thành

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Ngày sinh: 25/05/1988
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
Dân tộc: Kinh
0979233527
minhthanhbtls@gmail.com