/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Nguyễn Tài Linh

Nguyễn Tài Linh

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 09/03/1996
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Đông Sơn - Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
0974.968.323
nguyentailinh102@gmail.com
Updating