/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Chuyên viên
Ngày sinh: 06/09/1976
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Dân tộc: Kinh
0904260022
thanhha6976@gmail.com