/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 05/03/1992
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Điền Xá, Nam Trực, Nam Định
Dân tộc: Kinh
0815567392
boonguyentrang@gmail.com