/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thu Hà

Chức vụ: Kế toán trưởng
Ngày sinh: 30/09/1987
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
Dân tộc: Kinh
0904946659
hanhha87@gmail.com