/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
PGS.TS Lại Văn Tới

PGS.TS Lại Văn Tới

Chức vụ: Nghiên cứu viên cao cấp
Ngày sinh: 10-10-1957
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Hải Long, Hải Hậu, Nam Định
Dân tộc: Kinh
0913056831
laivantoickch@gmail.com
Updating