/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Ths. Phạm Thị Oanh

Ths. Phạm Thị Oanh

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 17/12/1986
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Dân tộc: Kinh
0365130467
phamoanh1712@mail.com