/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Ths. Đặng Thị Khương

Ths. Đặng Thị Khương

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 20/06/1988
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
Dân tộc: Kinh
0988314822
dangkhuonghn@gmail.com