/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Ths. Lê Thị Bính

Ths. Lê Thị Bính

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 28/03/1991
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Quang Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc
Dân tộc: Kinh
0395307714
lebinh2803@gmail.com