/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Ths. Nguyễn Thị Anh Đào

Ths. Nguyễn Thị Anh Đào

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 02/11/1985
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định
Dân tộc: Kinh
0983282414
anhdao207@gmail.com
Updating