/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Ths. Nguyễn Thị Hồng Lê

Ths. Nguyễn Thị Hồng Lê

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 19/05/1984
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam
Dân tộc: Kinh
0988068058
nguyenthihongle19051984@gmail.com