/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Ths. Trương Huyền Sa

Ths. Trương Huyền Sa

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 03/10/1981
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình
Dân tộc: Kinh
0913008816
truonghuyensa@gmail.com