/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Ths. Vương Thị Huyền

Ths. Vương Thị Huyền

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 08/05/1989
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội
Dân tộc: Kinh
0987383176
vuonghuyen.rcic@gmail.com