/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Trần Ngọc Anh

Trần Ngọc Anh

Chức vụ: Kỹ sư
Ngày sinh: 23/08/1989
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
Dân tộc: Kinh
0902203129
ngocanh230809@gmail.com