/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
Trần Thị Tĩnh

Trần Thị Tĩnh

Chức vụ: Thư viện viên
Ngày sinh: 18/07/1968
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An
Dân tộc: Kinh
0982039175
tinhtranna88@gmail.com