/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
TS. Lê Đức Hạnh

TS. Lê Đức Hạnh

Chức vụ: Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 05/01/1973
Nơi làm việc: Viện nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: Việt Trì, Phú Thọ
Dân tộc: Kinh
0983650450
duchanh05@gmail.com