/uploaded/banner-slide/177548724_1203494783438780_7214912474934992532_n.jpg
Giới thiệu  Thành viên
TS. Ngô Văn Cường

TS. Ngô Văn Cường

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Nghiên cứu viên
Ngày sinh: 01/10/1976
Nơi làm việc: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Quê quán: xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Dân tộc: Kinh
0888254088
cuonglinhchi@gmail.com