/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Thông báo khoa học 2014

Tác giả:
Ngày xuất bản: 30/01/20
Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành ;
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội ;
Năm xuất bản: 2014

Từ khi phát lộ khi di tích khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu, dấu ấn lịch sử vàng son của Kinh đô Thăng Long qua ngàn năm được nhận diện ngày một rõ ràng hơn qua kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ học. Mặc dù, đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới vào mua Thu năm 2010, nhưng để khẳng định được tính toàn vẹn về khảo cổ học và có thể quảng bá, bảo tồn và phát huy được giá trị khu di sản, những vết tích khảo cổ học tại khu di tích cần "phải được hoàn thiện bởi một công trình nghiên cứu khoa học tổng thể". Đây cũng chính là khuyến nghị của UNESCO tại Hội đồng Uỷ ban Di sản lần thứ 35 tại Paris ngày 25/6/2011.
Trước yêu cầu cấp thiết trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về khu di tích Hoàng thành Thăng Long và trước yêu cầu phát triển của ngành khảo cổ học đô thị ở VIệt Nam, năm 2011, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành trên nền tảng Ban Chủ nhiệm Dự án Hoàng thành Thăng Long, Đây là cơ quan khoa học nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về khảo cổ học đô thị và các vấn đề về lịch sử, văn hóa các di tích kinh thành cổ của Việt Nam trong lịch sử.
Từ sau khi được thành lập, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã từng bước chuyển giao nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long cho Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành tổ chức thực hiện theo kế hoạch và lộ trình.
Kể từ đó đến nay, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, vừa tổ chức nghiên cứu bảo tồn cấp thiết khu di tích, vừa tổ chức chỉnh lý, nghiên cứu so sánh, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học về các loại hình di tích, di vật của khu di tích theo kế hoạch hàng năm.
Những bài viết nghiên cứu, đánh giá giá trị về khu di tích Hoàng thành Thăng Long được tuyển chọn công bố trong Thông báo khoa học này là thành quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các nhà khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đặc biệt là của Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành trong những năm qua. Đây là những nghiên cứu chuyên khảo, cung cấp nhiều tư liệu khoa học mới, góp phần ngày càng làm sáng tỏ hơn những giá trị cơ bản của khu di tích Hoàng thành Thăng Long trên nhiều phương diện.
Bình luận:()

Các tin khác

Tìm kiếm theo chủ đề
Tìm kiếm
Bảo tàng 3d