/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Chị bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành lãnh đạo xuất sắc công tác chuyên môn, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

30/06/2020

Viện Nghiên cứu Kinh thành tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành được thành lập từ ngày 28/4/2011, là tổ chức nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt nam, có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản, chuyên sâu về kinh thành cổ Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho chiến lược quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghiên cứu kinh thành và bảo tàng, bảo tồn di sản Kinh thành cổ Việt Nam. Với chức năng và nhiệm vụ mới, ngay sau khi được thành lập, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành đã kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, thành lập Chi bộ Trung tâm và các tổ chức đoàn thể.

Chi bộ được thành lập ngày 24/11/2011 chỉ có 03 đảng viên trong đó có 01 Bí thư Chi bộ. Đến nay, tại thời điểm Đại hội nhiệm kỳ II (2020 – 2025), chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành đã có 11 đảng viên, đủ điều kiện thành lập Ban chi ủy, trong đó đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là Viện trưởng. Trong đảng số của chi bộ, có 6 nam, 5 nữ, trong đó có 4 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 2 Phó Giáo sư-Tiến sĩ, 2 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ. Với đội ngũ cán bộ  đảng viên cốt cán có trình độ cao, cùng với việc thực hiện mô hình nhất thể hóa Bí thư Chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị đã phát huy được sức mạnh lãnh đạo toàn diện của Chi bộ Đảng đối với hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Viện.

Sự thay đổi mang tính bản lề của sự phát triển

Năm 2017, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành khảo cổ đô thị ở Việt Nam và chiến lược phát triển của ngành Khoa học xã hội và Nhân văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đặc biệt được sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, của các bộ, ngành và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành đã được nâng cấp, đổi tên thành Viện Nghiên cứu Kinh thành (theo Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ).  Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định bước phát triển ở tầm cao mới của Viện Nghiên cứu Kinh thành trong tình hình mới. Để đáp ứng xu hướng phát triển, từ năm 2017, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp nguồn nhân lực theo đúng cơ cấu vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn của từng cá nhân, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả, phát huy được năng lực cá nhân cũng như nâng cao khả năng hoạt động nhóm, mang lại hiệu quả và chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Viện đã xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế từ 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ còn 06 phòng; đồng thời xây dựng Đề án vị trí việc làm, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phù hợp với khả năng, năng lực chuyên môn vào các vị trí việc làm phù hợp, nhằm phát huy tính hiệu quả hoạt động của cơ quan trong những năm qua. Bên cạnh đó, Viện cũng đã tăng cường cải cách hành chính, thiết lập kỷ cương, kỷ luật lao động bằng việc điều chỉnh và ban hành mới Nội quy cơ quan; Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tạo ra tính dân chủ, kỉ cương trong hoạt động, điều hành.
 

Trong quá trình lãnh đạo, Chi bộ gặp không ít khó khăn. Đó là, do mới thành lập, Viện chưa ổn định về cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ còn trẻ còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Đặc biệt, lĩnh vực Khảo cổ học đô thị và nghiên cứu trưng bày bảo tàng, bảo quản di vật, bảo tồn di tích cùng với việc ứng dụng khoa học công nghệ lần đầu tiên được thực hiện ở nước ta, nên trong việc tổ chức triển khai thực hiện không tránh khỏi những bước chập chững học hỏi ban đầu. Bên cạnh hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ trẻ của Viện phải đối mặt với cơ chế chính sách và điều kiện sống còn quá nhiều khó khăn, vì vậy chưa khuyến khích được tinh thần say mê học tập, đầu tư nghiên cứu khoa học và thu hút nhân tài…

Tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ gắn với thực tiễn nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài, dự án

Với đặc thù của cơ quan nghiên cứu khoa học, trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, Chi bộ đã xác định lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn có vai trò trung tâm, nền tảng để Viện ổn định và phát triển vững mạnh, đồng thời khẳng định uy tín, nâng tầm vị thế trong và ngoài nước. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, công tác định hướng, đào tạo nhằm phát triển năng lực nghiên cứu cho cán bộ của Viện được đặt lên hàng đầu.

Chi bộ, lãnh đạo Viện có chủ trương vừa đào tạo ở trường bằng việc tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho cán bộ tham gia các khóa học sau Đại học, các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước vừa tự đào tạo trực tiếp thông qua thực tiễn thực hiện các Đề tài, Dự án. Qua đó, các chuyên gia của Viện có trình độ cao về nghiên cứu khoa học, uy tín về chuyên môn đã truyền dạy về tri thức, phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ khoa học kế cận.
 

Mặt khác, nhằm phát triển năng lực cá nhân, trực tiếp đồng chí Bí thư, Viện trưởng đã định hướng nghiên cứu và yêu cầu các vị trí nghiên cứu viên đều phải có chiến lược nghiên cứu cụ thể nhằm phát triển năng lực nghiên cứu độc lập, chuyên sâu, đảm bảo các vị trí nghiên cứu không chồng lấn, phù hợp với vị trí việc làm, phát huy được khả năng, năng lực và sáng tạo của từng cá nhân. Nếu thực hiện tốt, chiến lược nghiên cứu đó sẽ giúp cho các nghiên cứu viên trở thành chuyên gia ở từng lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai.

Tạo dựng sản phẩm khoa học chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ đưa giá trị nghiên cứu khoa học vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Chi bộ đã chủ động lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cơ quan thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị lớn. Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”, thuộc nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ, thực hiện từ năm 2011 đến nay. Kết quả thực hiện nhiệm vụ các năm đều hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ và nội dung được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Từ năm 2015 -2019, Dự án đều được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ xếp loại: Xuất sắc.
 

 Dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội” thuộc nhiệm vụ đặc biệt cấp Nhà nước, thực hiện từ năm 2012 đến 2019. Đây là dự án lớn, có ý nghĩa chính trị và xã hội rất to lớn, góp phần tạo nên một hình ảnh mới, độc đáo cho tòa Nhà Quốc hội; thể hiện sinh động sự tiếp nối của trung tâm quyền lực lâu đời trong dòng chảy lịch sử dân tộc; thể hiện sự tôn vinh, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đến công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Sau 5 năm trực tiếp nghiên cứu và tổ chức thực hiện, Dự án đã thành công và đem lại niềm tự hào cho Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Dự án được dư luận đánh giá rất cao cùng những đóng góp quan trọng, hiệu quả, trách nhiệm của Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành nay là Viện Nghiên cứu Kinh thành. Khu trưng bày này được đánh giá là “một bảo tàng thú vị và độc đáo nhất hiện nay ở nước ta”, là “một trong những bảo tàng hàng đầu thế giới tại Việt Nam”, “thể hiện được sự hiện đại và đẳng cấp, ngang tầm vóc với xu hướng của thế giới về phong cách trưng bày” và là công trình nghiên cứu khảo cổ học kinh thành đầu tiên được ứng dụng vào hoạt động đời sống bằng hình thức trưng bày, giới thiệu, phổ biến rộng rãi đến nhân dân. Năm 2017, Dự án Trưng bày đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện khoa học tiêu biểu. Đây cũng là dự án tiêu biểu trong dự án khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được phát huy và có tính ứng dụng thực tiễn cao, đem lại hiệu quả lớn.
 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan khu trưng bày “Những khám phá Khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội” thuộc dự án Trưng bày.

 

Với Đề án “Nghiên cứu Khu di tích khảo cổ học Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo – Nam Bộ)” thuộc nhiệm vụ trọng điểm cấp Quốc gia, thực hiện từ năm 2017 đến nay, Viện được giao trực tiếp khai quật, nghiên cứu khảo cổ khu di tích Nền Chùa ở tỉnh Kiên Giang. Từ năm 2017 – 2019, Chi bộ đã phối hợp với chính quyền chỉ đạo, điều hành thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ khai quật khu di tích Nền Chùa theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra. Cụ thể đã hoàn thành công tác khai quật, nghiên cứu khảo cổ học trên công trường với 10 hố khai quật qui mô lớn, có tổng diện tích 7.992m2, vượt mức kế hoạch của nhiệm vụ là 4.552m2. Các đảng viên, cán bộ của cơ quan đã không quản ngại khó khăn vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cùng với những thành tích thực hiện ở các Dự án, nhiệm vụ khoa học trên, trong công tác chuyên môn, Viện đã tổ chức nhiều Hội thảo, tọa đàm khoa học quốc tế, quốc gia tập hợp được đông đảo đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia hội thảo, tọa đàm, hợp tác nghiên cứu. Tiểu biểu như Hội thảo “Gốm cổ Bình Ðịnh - Vương quốc Vijaya và mối quan hệ với Kinh đô Thăng Long - Ðại Việt (thế kỷ 11- 15)” ngày 28/10/2017. Hội thảo thu hút trên 80 học giả, nhà nghiên cứu đến từ các nước Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Campuchia, Philippines và Brunei… tham dự, trao đổi những phát hiện, nghiên cứu về gốm cổ tại Bình Định và mối quan hệ của Vương quốc Vijaya xưa với Kinh đô Thăng Long của Đại Việt.Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc tế “Gốm cổ Bình Ðịnh - Vương quốc Vijaya và mối quan hệ với Kinh đô Thăng Long - Ðại Việt (thế kỷ 11- 15)” ngày 28/10/2017

 

Trong năm 2015-2016, Trung tâm Nghiên cứu kinh thành đã phối hợp với TOBUNKEN và NABUNKEN của Nhật Bản tổ chức chương trình nghiên cứu mô hình kiến trúc cổ của Việt Nam. Hiện nay, Viện đã ký kết một số chương trình Hợp tác nghiên cứu với các đối tác: INRAP – Viện Khảo cổ học phòng ngừa của Pháp, Đại học Hongkong China của Trung Quốc, Hội Gốm sứ cổ phương Đông Cảnh Đức Trấn, Trung Quốc.

Phát huy những thành tích đã đạt được, bước vào thời kỳ mới, trước sự phát triển vững chắc của Chi bộ, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, ngày 13 và 15 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh Thành đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.
 

Từ thực tiễn những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo công tác chuyên môn ở thời kỳ mới, Chi bộ đề ra phương châm: “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu của nhiệm kỳ mới được đề ra là sẽ tập trung hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, từng bước tổ chức và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng yếu như: tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ của Dự án "Chỉnh lý, nghiên cứu đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long" vào năm 2025; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học Văn hóa Óc Eo tại Nền Chùa - Kiên Giang thuộc Đề án "Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (văn hóa Óc Eo Nam Bộ); Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (database) chuẩn về các di tích Kinh thành cổ của Việt Nam trong lịch sử trên các phương diện khảo cổ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và đời sống xã hội. Đây được xác định là mục tiêu và nền tảng của định hướng nghiên cứu chiến lược về kinh thành cổ Việt Nam; phát triển mở rộng công tác điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học các di tích kinh thành, các trung tâm chính trị, văn hóa của các vương triều trong lịch sử nhằm nghiên cứu so sánh, đánh giá giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, đời sống của các vương triều trên các phương diện; nghiên cứu xây dựng, biên soạn và công bố hệ thống phương pháp luận về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam; xây dựng và phát triển ngành khoa học bảo tồn và bảo tàng, phát triển khoa học ứng dụng phục vụ đời sống xã hội; từng bước biên soạn và công bố những công trình nghiên cứu khoa học về khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành với kết quả đạt được xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn qua gần 10 năm thành lập, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  PGS.TS Lại Văn Tới, TS. Ngô Văn Cường- IICS

 

Bình luận:()

Các tin khác

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ: ĐỒ GỐM SỨ TRUNG QUỐC THỜI NGUYÊN-MINH TẠI HOÀNG CUNG THĂNG LONG

27/11/2022
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi phát hiện được số lượng rất lớn đồ gốm sứ Trung Quốc có niên đại từ thời ...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ  “ĐỒ SỨ TRUNG QUỐC THỜI NGUYÊN – MINH TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG”

25/11/2022
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi phát hiện được số lượng rất lớn đồ sứ Trung Quốc có niên đại từ thời Đường, ...

“DẤU ẤN VÕ VĂN KIỆT” VỚI KHẢO CỔ HỌC

23/11/2022
PGS.TS.Lại Văn Tới Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành Năm nay cả nước ta tưng bừng kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của đồng chí Võ ...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ  “ĐỒ GỐM SỨ TRUNG QUỐC THỜI NGUYÊN – MINH TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG”

22/09/2022
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã phát hiện được số lượng rất lớn đồ gốm sứ Trung Quốc từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh ...
Những phát hiện khảo cổ mới làm sống dậy ký ức vàng son của nền văn hóa Óc Eo

Những phát hiện khảo cổ mới làm sống dậy ký ức vàng son của nền văn hóa Óc Eo

10/05/2022
Kết quả thực hiện đề án khảo cổ học văn hóa Óc Eo qua ấn phẩm "Văn hóa Óc Eo - những phát hiện mới khảo ...
Sáng rõ dần văn hóa Óc Eo

Sáng rõ dần văn hóa Óc Eo

10/05/2022
Năm 1944, sau cuộc khai quật tại cánh đồng Óc Eo (tỉnh An Giang) của nhà khảo cổ học Pháp Louis Malleret, nền văn hóa Óc ...
Hình ảnh điện Kính Thiên đang hiện dần lên

Hình ảnh điện Kính Thiên đang hiện dần lên

10/05/2022
Điện Kính Thiên trong Cấm thành Thăng Long được xem là biểu trưng của quyền lực của triều đình, biểu trưng nổi bật của khu di ...