/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

29/06/2020
Ngày 13 và 15 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh Thành tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội phiên trù bị tiến hành vào ngày 13/06 và phiên chính thức ngày 15/06/2020. Dự Đại hội phiên chính thức, về phía Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội có đồng chí Nguyễn Tài Đông- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Viện trưởng Viện Triết học, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc- Đại diện Văn phòng Đảng ủy; về phía Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành có đồng chí Bùi Minh Trí- Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đồng chí Bùi Minh Trí- Đại diện Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Bùi Minh Trí- Đại diện Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020
và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Với chức năng, vai trò, vị trí của công tác nghiên cứu khảo cổ học, sử học, từ thực tiễn trong tổ chức khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau gần 10 năm thực hiện (2002 – 2011), đặc biệt trước yêu cầu cấp thiết của ngành khảo cổ học đô thị ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển chung của ngành khoa học xã hội Việt Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2011, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chính thức thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành trên cơ sở nền tảng Ban Chủ nhiệm Dự án Hoàng thành Thăng Long. Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành được thành lập ngày 24/11/2011 với 03 đảng viên, trong đó có 01 Bí thư. Đại hội Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Kinh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu đồng chí Bùi Minh Trí là Bí thư Chi bộ. Việc thực hiện mô hình nhất thể hóa Bí thư Chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị đã phát huy được sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Viện. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ đã tăng cường sự lãnh đạo về công tác tổ chức của cơ quan. Năm 2017, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành khảo cổ đô thị ở Việt Nam và chiến lược phát triển của ngành Khoa học xã hội và Nhân văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đặc biệt được sự ủng hộ sâu sắc của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các Bộ ngành, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành đã được nâng cấp, đổi tên thành Viện Nghiên cứu Kinh thành (theo Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ).  Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn, khẳng định bước phát triển của Viện Nghiên cứu Kinh thành trong tình hình mới. Để đáp ứng xu hướng phát triển, từ  năm 2017, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp nguồn nhân lực theo đúng cơ cấu vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn của từng cá nhân, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả, phát huy được năng lực cá nhân cũng như nâng cao khả năng hoạt động nhóm, mang lại kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
 

Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đánh giá và kiểm điểm kết quả thực hiện và những hạn chế, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015  - 2020 đã đánh giá quá trình lãnh đạo công tác chuyên môn của Chi bộ Viện trong nhiệm kỳ. Song hành với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, với đặc thù của Chi bộ cơ quan nghiên cứu khoa học, Chi bộ đã xác định lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn có vai trò trung tâm, nền tảng để Viện ổn định và phát triển vững mạnh đồng thời khẳng định uy tín, vị thế trong và ngoài nước. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, công tác định hướng, đào tạo nhằm phát triển năng lực nghiên cứu cho cán bộ của Viện được đặt ra hàng đầu. Chi bộ, lãnh đạo Viện có chủ trương vừa đào tạo ở trường bằng việc tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học sau Đại học vừa trực tiếp đào tạo từ thực tiễn qua việc tham gia các Đề tài, Dự án. Nhằm phát triển năng lực cá nhân, để thực hiện được điều đó, trực tiếp đồng chí Bí thư, Viện trưởng đã định hướng nghiên cứu và yêu cầu các vị trí nghiên cứu viên đều phải có chiến lược nghiên cứu cụ thể nhằm phát triển năng lực nghiên cứu độc lập, chuyên sâu đảm bảo các vị trí nghiên cứu không chồng lấn, phù hợp với vị trí việc làm, phát huy được khả năng, năng lực và sáng tạo của từng cá nhân. Nếu thực hiện tốt, chiến lược nghiên cứu đó sẽ giúp cho các nghiên cứu viên trở thành chuyên gia ở từng lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai.
 

Chi bộ đã chủ động phối hợp hoạt động giữa các tổ chức chính quyền, đảng, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn: Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”, thực hiện từ năm 2011 đến nay. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Dự án Chỉnh lý các năm đều hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ và nội dung được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Từ năm 2015 -2019, Dự án Chỉnh lý đều được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ xếp loại: Xuất sắc.

Dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội” thuộc nhiệm vụ đặc biệt cấp Nhà nước, thực hiện từ năm 2012 đến 2019, đây là dự án lớn, có ý nghĩa chính trị và xã hội rất to lớn, góp phần tạo nên một hình ảnh mới, độc đáo cho tòa Nhà Quốc hội; thể hiện sinh động sự tiếp nối của trung tâm quyền lực lâu đời trong dòng chảy lịch sử dân tộc; thể hiện sự tôn vinh, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đến công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Sau 5 năm trực tiếp nghiên cứu và tổ chức thực hiện, Dự án đã thành công và góp phần đem lại niềm tự hào cho Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Dự án được dư luận đánh giá rất cao cùng những đóng góp quan trọng, hiệu quả, trách nhiệm của Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành nay là Viện Nghiên cứu Kinh thành. Khu trưng bày này được đánh giá là “một bảo tàng thú vị và độc đáo nhất hiện nay ở nước ta”, là “một trong những bảo tàng hàng đầu thế giới tại Việt Nam”, “thể hiện được sự hiện đại và đẳng cấp, ngang tầm vóc với xu hướng của thế giới về phong cách trưng bày”. Năm 2017, Dự án Trưng bày đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo Việt Nam bình chọn là một trong 10 sự kiện khoa học tiêu biểu. Đây cũng là dự án tiêu biểu trong dự án khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được phát huy và có tính ứng dụng thực tiễn cao, đem lại hiệu quả lớn.

Đề án “Nghiên cứu Khu di tích khảo cổ học Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo – Nam Bộ)” thuộc nhiệm vụ trọng điểm cấp Quốc gia, thực hiện từ năm 2017 đến nay.  Viện được giao trực tiếp khai quật, nghiên cứu khảo cổ khu di tích Nền Chùa ở tỉnh Kiên Giang. Từ năm 2017 – 2019, Chi bộ đã phối hợp với chính quyền chỉ đạo, điều hành thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ khai quật khu di tích Nền Chùa theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra. Cụ thể là đã hoàn thành công tác khai quật, nghiên cứu khảo cổ học trên công trường với 10 hố khai quật qui mô lớn, có tổng diện tích 7.992m2, vượt mức kế hoạch của nhiệm vụ là 4.552m2. Các đảng viên, cán bộ của cơ quan đã không quản ngại khó khăn vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả khai quật đã chứng minh Nền Chùa là khu di tích có quy mô to lớn, là nơi tập trung nhiều dấu tích cư trú ổn định, lâu dài và cùng với nó là hệ thống các công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng được xây dựng và quy hoạch khá quy chuẩn trong phạm vi không nhỏ. Đây là trung tâm dân cư, kinh tế và tôn giáo trong giai đoạn văn hóa Óc Eo phát triển.

Cùng với những thành tích thực hiện ở các Dự án, nhiệm vụ khoa học trên, trong công tác chuyên môn, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia tập hợp được đông đảo đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia hội thảo, tọa đàm, hợp tác nghiên cứu.

Đồng chí Nguyễn Tài Đông- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tài Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và những thành tích đã đạt được trong lãnh đạo của Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh Thành trong nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Đại biểu phát biểu tham luận. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bùi Minh Trí phát biểu lĩnh hội và hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Phát huy những thành tích đã đạt được, bước vào thời kỳ mới, trước sự phát triển vững chắc của Chi bộ, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Chi bộ đã bầu Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí: Đồng chí Bùi Minh Trí- được bầu là Bí thư Chi bộ, đồng chí Vương Thị Huyền được bầu là Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Văn Cường được bầu là Chi ủy viên.

Từ thực tiễn những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo công tác chuyên môn ở thời kỳ mới, với phương châm: “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu của nhiệm kỳ mới được đề ra sẽ tập trung hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, từng bước tổ chức và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng yếu như: tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ của Dự án "Chỉnh lý, nghiên cứu đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long" vào năm 2025; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học Văn hóa Óc Eo tại Nền Chùa - Kiên Giang thuộc Đề án "Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (văn hóa Óc Eo Nam Bộ); Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (database) chuẩn về các di tích Kinh thành cổ của Việt Nam trong lịch sử trên các phương diện khảo cổ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và đời sống xã hội.

 Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ II (2020 – 2025) ra mắt Đại hội
 

Đây được xác định là mục tiêu và nền tảng của định hướng nghiên cứu chiến lược về kinh thành cổ Việt Nam. Phát triển mở rộng công tác điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học các di tích kinh thành, các trung tâm chính trị, văn hóa của các vương triều trong lịch sử nhằm nghiên cứu so sánh, đánh giá giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, đời sống của các vương triều trên các phương diện. Nghiên cứu xây dựng, biên soạn và công bố hệ thống phương pháp luận về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam.  Xây dựng và phát triển ngành khoa học bảo tồn và bảo tàng, phát triển khoa học ứng dụng phục vụ đời sống xã hội. Từng bước biên soạn và công bố những công trình nghiên cứu khoa học về khu di tích Hoàng thành Thăng Long.


 Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Với kết quả thành công của Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh Thành sẽ thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                  TS. Ngô Văn Cường - IICS

 

Bình luận:()

Các tin khác

Công bố và trao các quyết định Thi đua khen thưởng năm 2022

Công bố và trao các quyết định Thi đua khen thưởng năm 2022

10/03/2023
Ngày 06 tháng 03 năm 2023, Viện NC Kinh thành đã tổ chức Lễ Công bố và trao các quyết định Thi đua khen thưởng cho ...
Viện Nghiên cứu Kinh thành hưởng ứng Tuần lễ Áo Dài nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

Viện Nghiên cứu Kinh thành hưởng ứng Tuần lễ Áo Dài nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

08/03/2023
Viện Nghiên cứu Kinh thành hưởng ứng Tuần lễ Áo Dài nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03
Lễ Công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng

Lễ Công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng

06/03/2023
Ngày 06 tháng 03 năm 2023, Viện Nghiên cứu Kinh Thành đã tổ chức Lễ Công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lại Trưởng ...

Thông báo về việc ông Lê Đức Hạnh thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành

03/03/2023
Ngày 28/2/2023, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã ban hành Thông báo số 315/TB-KHXH về việc ông Lê Đức Hạnh thôi giữ chức Phó Viện ...
Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

13/01/2023
Sáng ngày 11/01/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) ...

HAPPY NEW YEAR 2023!

28/12/2022
HAPPY NEW YEAR 2023!

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ: ĐỒ GỐM SỨ TRUNG QUỐC THỜI NGUYÊN-MINH TẠI HOÀNG CUNG THĂNG LONG

27/11/2022
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi phát hiện được số lượng rất lớn đồ gốm sứ Trung Quốc có niên đại từ thời ...