/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Tin tức - Sự kiện

TRƯNG BÀY “GIẢI MÃ BÍ ẨN KIẾN TRÚC ĐIỆN KÍNH THIÊN”

TRƯNG BÀY “GIẢI MÃ BÍ ẨN KIẾN TRÚC ĐIỆN KÍNH THIÊN”

25/11/2023
Ngày 28/11/20203, Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao – Bảo tàng Hà Nội tổ chức Trưng bày “Giải mã bí ẩn Kiến trúc điện Kính Thiên” tại Bảo tàng Hà Nội. Nội dung trưng bày: Tư liệu, Hiện vật, Mô hình kiến trúc kết hợp công nghệ trình chiếu Mapping, Media về thành tựu nghiên cứu giải mã hình thái kiến trúc điện Kính Thiên dựa trên kết quả nghiên cứu khảo cổ học, sử học và nghiên cứu so sánh với hệ thống kiến trúc cung điện cổ ở Đông Á. Mục đích, ý nghĩa của trưng bày: công bố kết quả nghiên cứu phục dựng hình thái kiến trúc điện Kính Thiên; quảng bá những thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội và đóng góp xã hội của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong nghiên cứu khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau hơn 20 năm, góp phần quảng bá sâu rộng hơn giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Đây là chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (02/12/1953 - 02/12/2023).  

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN THAM GIA TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ “ĐỒ SỨ TRUNG QUỐC THỜI THANH TRONG HOÀNG CUNG THĂNG LONG, THẾ KỶ 17-19

23/09/2023
Kính gửi các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã phát hiện được số lượng rất lớn đồ sứ Trung Quốc từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Trong đó, đồ sứ thời Thanh (thế kỷ 17 - 19) được tìm thấy tại khu di tích có số lượng lớn và vô cùng đặc sắc. Đây là những bằng chứng phản ánh về các lọai đồ sứ Trung Quốc được sử dụng trong đời sống Hoàng cung Thăng Long vào thời Lê Trung hưng, đồng thời khơi gợi về mối quan hệ giao lưu giữa Trung Quốc và Kinh đô Thăng Long trong lịch sử. Phát hiện quan trọng này cũng mở ra hướng nghiên cứu về mối quan hệ giữa các đồ sứ tìm thấy tại di tích Hoàng thành Thăng Long với các đồ sứ sản xuất tại Trung Quốc phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Đây là vấn đề khoa học rất có ý nghĩa trong việc nghiên cứu, không chỉ làm rõ vấn đề nguồn gốc, niên đại, chất lượng của các sưu tập đồ sứ Trung Quốc tại Hoàng thành Thăng Long, mà còn góp phần tìm hiểu mối quan hệ, sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Thăng Long, Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử. Để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các đồ gốm sứ Trung Quốc thời Thanh khai quật được tại Hoàng thành Thăng Long, Viện Nghiên cứu Kinh thành tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Đồ sứ Trung Quốc thời Thanh trong Hoàng cung Thăng Long, thế kỷ 17-19”. 1. Nội dung: Tọa đàm tập trung làm sáng tỏ những nội dung cơ bản sau: - Công bố các kết quả nghiên cứu về đồ sứ Trung Quốc thời Thanh phát hiện tại Hoàng cung Thăng Long và và các địa điểm khảo cổ học ở Việt Nam; - Công bố kết quả nghiên cứu về các trung tâm sản xuất đồ sứ của Trung Quốc thời Thanh; - Giao lưu kinh tế - văn hóa giữa Đại Việt với Trung Quốc thời Thanh nhìn từ trao đổi gốm sứ. 2. Thời gian (dự kiến): Tổ chức vào khoảng cuối tháng 11 năm 2023. 3. Địa điểm: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội. Viện Nghiên cứu Kinh thành trân trọng kính mời………………………….. gửi Tên bài và Tóm tắt báo cáo (300 từ) trước ngày 30/09/2023 và Báo cáo toàn văn (khoảng 10-15 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13) trước ngày 30/10/2023 cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: alexgiangvn@gmail.com Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Địa chỉ: Số 06, Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0902160048 (Đỗ Trường Giang) Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của các học giả Trân trọng cảm ơn. VIỆN TRƯỞNG PGS.TS.Bùi Minh Trí  

CALL FOR PAPER International scientific seminar CHINESE QING-PERIOD CERAMICS IN THANG LONG IMPERIAL CITADEL (17th -19th CENTURIES)

23/09/2023
CALL FOR PAPER International scientific seminar CHINESE QING-PERIOD CERAMICS IN THANG LONG IMPERIAL CITADEL (17th -19th CENTURIES) Dear Colleagues, A huge number of Chinese ceramics from the Tang, Song, Yuan, Ming and Qing dynasties of China has been discovered in the Thang Long Imperial Citadel site, in which the number of Qing-period ceramics found in the site is extremely unique and rare. These are vivid examples reflecting on Chinese ceramics used within the life of the ancient Thang Long royal palaces, and at the same time evoking the exchange relationship between China and Dai Viet's Thang Long capital in history. This important finding also opens up research on the relationship between ceramics found at Thang Long citadel with Chinese ceramics made in China for the export market. This is a very meaningful scientific issue in researching and understanding the economic and cultural relationship and exchange between Thang Long, Vietnam and China in history. The Institute of Imperial Citadel Studies is organizing an international scientific seminar in November 2023 with the title: Chinese Qing period ceramics in the Thang Long Imperial Citadel (17th-19th centuries). 1. General information about the Seminar Time: The Seminar will be held in November, 2023. Location: Vietnam National Museum of History, No.01 Trang Tien street, Hoan Kiem district, Hanoi. Language: Vietnamese, English, Chinese 2. Contents: The Seminar focuses on clarifying the following contents: - Chinese ceramics in the Qing period discovered at Thang Long Imperial citadel site and in Vietnam; - Chinese ceramics in the Qing period and kilns produced in China; - Economic - cultural exchange between China and Dai Viet during the Qing period, seen from the exchange of ceramics. 3. Participation fee: The Organizing Committee will pay for all registration, accommodation, and meals for participants in Hanoi. International delegates are responsible for covering their own travel expenses. 4. Registration Abstracts submission deadline (no more than 300 words, including contact information and institutional affiliation): 05 October 2023. Full Paper submission deadline: 30 October 2023. Emails for receiving articles are Giangiseas@gmail.com and alexgiangvn@gmail.com. Please contact Do Truong Giang (Alex Giang), Institute of Imperial Citadel Studies (IICS), Vietnam Academy of Social Sciences (VASS), for more information. Phone/WhatsApp/Viber: (+84) 902 160 048. We look forward to welcoming you at the seminar. Director of Institute of Imperial Citadel Studies Assoc.Prof, Dr. BUI MINH TRI  

Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (đợt 2)

21/04/2023
Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành (đợt 2)
KÝ ỨC VỀ ĐÔ THỊ CỔ ÓC EO VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM

KÝ ỨC VỀ ĐÔ THỊ CỔ ÓC EO VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM

08/04/2023
KÝ ỨC VỀ ĐÔ THỊ CỔ ÓC EO VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM - DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NHỮNG PHÁT HIỆN KHẢO CỔ HỌC PGS.TS. Bùi Minh Trí (Viện Nghiên cứu Kinh thành – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) Viện Nghiên cứu Kinh thành trân trọng giới thiệu bài viết mới của PGS.TS. Bùi Minh Trí được công bố trên tạp chí Việt Nam học của Nga. ................... Óc Eo là một nền văn hóa khảo cổ học nổi tiếng ở Nam Bộ, gắn liền với lịch sử của Vương quốc Phù Nam, một bộ phận cấu thành lịch sử dân tộc Việt Nam. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ)”. Đây là Đề án khoa học lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam về nghiên cứu Văn hóa Óc Eo. Tham gia thực hiện Đề án này là 3 đơn vị hàng đầu về khảo cổ học: Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Nhiệm vụ chính của Đề án là khai quật, nghiên cứu khảo cổ học văn hóa Óc Eo tại các di tích ở Óc Eo – Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và di tích Nền Chùa (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nhằm thu thập tư liệu và làm rõ hơn lịch sử hình thành và phát triển của văn hóa Óc Eo, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đô thị cổ Óc Eo trong lịch sử Việt Nam và khu vực Đông Nam Á và châu Á. Sau gần 4 năm thực hiện, Đề án đã hoàn thành và đã thu được nhiều kết quả mới rất quan trọng, minh chứng sinh động về lịch sử hình thành và phát triển rực rỡ của nền văn hóa Óc Eo trong lịch sử, từ thế kỷ đầu Công nguyên đến thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên. Bài viết này sẽ bước đầu công bố về kết quả nghiên cứu mới về Văn hóa Óc Eo dựa trên kết quả khai quật khảo cổ học tại di tích Óc Eo – Ba Thê và Nền Chùa thực hiện năm 2017-2020. Link tải bài viết: https://vietnamjournal.ru/2618-9453/issue/view/7222
Viện Nghiên cứu Kinh thành tham gia Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/ 2000 – 7/4/2023)

Viện Nghiên cứu Kinh thành tham gia Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/ 2000 – 7/4/2023)

08/04/2023
CHÀO MỪNG NGÀY TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN (7/4)  Với nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người “Hiến giọt máu đào- trao người sự sống”, Chào mừng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/ 2000 – 7/4/2023), sáng ngày 07/4/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023.
Công bố và trao các quyết định Thi đua khen thưởng năm 2022

Công bố và trao các quyết định Thi đua khen thưởng năm 2022

10/03/2023
Ngày 06 tháng 03 năm 2023, Viện NC Kinh thành đã tổ chức Lễ Công bố và trao các quyết định Thi đua khen thưởng cho các cá nhân và tập thể của Viện trong năm 2022 PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng, trao tặng danh hiệu cho các phòng đạt thành tích Tập thể Lao động xuất sắc PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng, trao tặng danh hiệu cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng, trao Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho các cá nhân có thành tích xuất sắc PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng, trao Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho Phòng Kỹ thuật - Công nghệ PGS.TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng, trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến
Viện Nghiên cứu Kinh thành hưởng ứng Tuần lễ Áo Dài nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

Viện Nghiên cứu Kinh thành hưởng ứng Tuần lễ Áo Dài nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

08/03/2023
Viện Nghiên cứu Kinh thành hưởng ứng Tuần lễ Áo Dài nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03