/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Thông báo về việc ông Lê Đức Hạnh thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành

03/03/2023
Ngày 28/2/2023, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã ban hành Thông báo số 315/TB-KHXH về việc ông Lê Đức Hạnh thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành
Ông Lê Đức Hạnh, Tiến sĩ, được Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành kể từ ngày 01/03/2018, nay đã hết thời hạn 05 năm giữ chức vụ. 
Kể từ ngày 01/3/2023, ông Lê Đức Hạnh thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành
Bình luận:()

Các tin khác

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tặng bằng khen cho 02 Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ đạt xuất sắc năm 2023 của Viện NC Kinh Thành

17/05/2024
Sáng ngày 17/5/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) ...

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2025 thực hiện theo phương thức tổ chức tuyển chọn

11/05/2024
Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu Kinh thành trân trọng đăng tải Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở ...

Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành, đợt 2

09/05/2024
Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành, đợt 2

Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành, đợt 6

29/12/2023
Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 của Viện Nghiên cứu Kinh Thành, đợt 6